11 Σεπτεμβρίου 2012

«ΑΡΩΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑ»
Η φυτωριακή επιχείρηση «ΑΡΩΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑ» δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση της καλλιέργειας της αρώνιας με τη μορφή οργανωμένων ομάδων διαχείρισης του συγκεκριμένου φυτικού είδους στην Ελλάδα. Πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης αποτελεί η παραγωγή φυτικού υλικού (φυλλοφόρα μοσχεύματα / μοσχεύματα σκληρού ξύλου) απαλλαγμένου από φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς, με σκοπό τη δημιουργία γεωργικών εκμεταλλεύσεων βιολογικού χαρακτήρα, με μειωμένο κόστος παραγωγής και αυξημένες προσδοκίες παραγωγής ποιοτικού προϊόντος.

Παραγωγή φυτικού υλικού

Ο αγενής πολλαπλασιασμός με φυλλοφόρα μοσχεύματα είναι η πιο διαδεδομένη πρακτική αγενούς πολλαπλασιασμού στον κόσμο. Η φυτωριακή επιχείρηση «ΑΡΩΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑ» διαθέτει την τεχνογνωσία ώστε να επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά πολλαπλασιασμού των φυτών αρώνιας με τη μέθοδο των φυλλοφόρων μοσχευμάτων. Τα μοσχεύματα κόβονται συνήθως από κλάδους ενός έτους ή τρέχουσας εποχής. Η επιλογή των βλαστών γίνεται με γνώμονα την επάρκειά τους σε υδατάνθρακες, την πηγή ενέργειας για την επίτευξη ριζογένεσης.

Εγκατάσταση και ανάπτυξη μητρικής φυτείας
Η εγκατάσταση της μητρικής φυτείας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες με έμφαση στα παρακάτω:
> Το σύνολο των φυτών που χρησιμοποιήθηκαν είναι της ποικιλίας Viking (Aronia melanocarpa cv. Viking).
> Οι αποστάσεις φύτευσης είναι 0.5 μέτρα επί της γραμμής και περί το 1.5 μέτρα μεταξύ των γραμμών.
> Ο ανταγωνισμός με τα ζιζάνια και οι βλαβερές επιπτώσεις του στην ανάπτυξη των φυτών της μητρικής φυτείας αντιμετωπίζονται με την τοποθέτηση υλικού εδαφοκάλυψης επάνω στη γραμμή φύτευσης.
> Η λίπανση, η άρδευση και οι λοιπές καλλιεργητικές εργασίες της μητρικής φυτείας ρυθμίζονται σύμφωνα με τα δεδομένα εργαστηριακών αναλύσεων φύλλων – εδάφους – νερού.
> Οι τακτικές φυτοπροστασίας που ακολουθούνται βασίζονται σε επισκοπήσεις της μητρικής φυτείας και εργαστηριακές αναλύσεις, με συνέπεια να ακολουθείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο προληπτικής και έγκαιρης αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών των φυτών. Ενώ ακολουθείται τακτική μηδενικής ανοχής σε εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές. 

Παραγωγή και διάθεση υγιούς φυτικού υλικού – Εφαρμογή βιοπαραγόντων του γένους Trichoderma
Το σύνολο του παραγώμενου φυτικού υλικού εξετάζεται εργαστηριακά όσο αφορά στην κατάσταση φυτοϋγείας του, με ζητούμενο τη διάθεση αποκλειστικά υγειών φυτών απαλλαγμένων από ασθένειες και εντομολογικές προσβολές. Επιπρόσθετα, αποικίζεται με μίγμα απομονώσεων του γένους Trichoderma κατά τη φάση της σκληραγώγησής τους. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εξασφαλίζει την παραγωγή και διάθεση ποιοτικού φυτικού υλικού. Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης δράσης συνοψίζονται ως εξής:
Δράσεις βιοπαραγόντων:
* Ανταγωνισμός για σίδηρο / οικοφωλεές,
* Παραγωγή υδρολυτικών ένζυμων: Χιτινάσες, γλυκανάσες, πρωτεάσες,
* Παραγωγή αντιβιοτικών: Γλιοτοξίνη (gliotoxin), γλιοβιρίνη (gliovirin), και βιριδίνη (viridin),
* Μυκοπαρασιτισμός,
* Διέγερση – πρόκληση αντοχής στους φυτικούς οργανισμούς,
* Προώθηση των βιολογικών χαρακτηριστικών ανάπτυξης των φυτών.
Το σύνολο του παραγόμενου φυτικού υλικού της επιχείρησης «ΑΡΩΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑ» δέχεται φροντίδες που αφορούν στο τρίπτυχο δράσεων φυτοπροστασίας – λίπανσης - άρδευσης από τον Δρ. Γεώργιο Μπάρδα (Γεωπόνο – Φυτοπαθολόγο) και τους συνεργάτες του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: